Focal an am Céanna

Home My Blogs Gallery W.o.W Essays Guest Book

Focal an am Céanna (Word of the While)

Focal an am Céanna (Word of the While) is my fun with Irish word page. 

Every once in a while I'll post a new word or phrase to help me and any one else interested learn a little more Gaelic.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gabh mo leithscéal mo chuid Gaeilge bocht.
If there are any errors, I apologize -- resources for translation are limited.
Feel free to email me corrections

Current FaaC (W.O.W)

féidir - can

Is féidir linn.

Yes, we can. 

(In honor of President Obama's visit to Ireland)

Previous FaaC/WoW

fill (ag filleadh) - return (returning)
   Beidh mé ag filleadh go Éirinn go luath. Cool
   I will be returning to Ireland soon.

fantaisíocht - fantasy
   
Tá mé ag scríobh úrscéalta fantaisíocht.
     I am writing fantasy novels
cleacht - practice
   
Gá dom mo chuid Gaeilge a chleachtadh níos minice.
     I need to practise my Gaelic more frequently.
fuaidrigh - wander
    Fuaidrigh mé timpeall na sráideanna ar Gaillimh.
     I wander the streets of Galway.
féidearthact - Possibility
     Tá saol lán na fhéidearthact
     Life is full of possibility. 
An tsíocháin agus an grá - Peace and Love
     An tsíocháin agus an grá chugaibh
     Peace and Love to you (all)
díomá - disappointment/sorrow
    
Athrú i mo rianta d'Éirinn. Tá mé díomá mór.
     
A change in my path to Ireland.  I am greatly disappointed. 
rian - course, path
     Is é mo dhóchas go bhfuil mo rian nua is ag scríobh.
     It is my hope that writing is my new path.
aisling - dream, vision
     Aka my alter-ego, my hope, the place rife with all the trials, tragedies, and foibles of reality yet greater chance at happy endings.
dáiríre - In earnest, seriously
    
Ba mhaith liom go dáiríre a scríobh 
    
I seriously want to write.
Athbhliain faoi Bliain - Happy New Year!
deacair - difficult, hard   
        
Tá Gaeilge go deacair! - Gaelic is difficult
Beannachtaí na Nollag -  Blessings of the Holidays to you and yours

Under Construction


 TBD